Announcements

Thông báo số 1 HTQT “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới”

 
Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Nga (1959-2019) và nhân dịp Năm chéo Việt - Nga, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Phân viện Puskin trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới”.  
Posted: 2019-03-18 More...
 
1 - 1 of 1 Items