Browse Title Index


INTERNATIONAL CONFERENCE - Hội thảo quốc tế - Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu

CALL FOR PAPERS - INTERNATIONAL CONFERENCE - Innovative Training for Global Human Resources

  • Official Conference

    Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế: “Đối mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu”.

Hội thảo quốc tế "Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới"

Hội thảo quốc tế "Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới"

  • Hội thảo tháng 10/2019

Hội thảo quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”

Hội thảo quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”

  • Chinese International Conference 2019

    Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Trung Quốc (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”.