Thông báo số 1 HTQT “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới”

Hội thảo nhằm giới thiệu các cách tiếp cận sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ, dịch thuật, nghiên cứu liên văn hoá. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên tìm hiểu những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga giai đoạn hiện nay, qua đó tăng cường khả năng liên kết nghiên cứu giữa các nhà Nga ngữ học trong và ngoài nước.

1. Nội dung Hội thảo:

Hội thảo gồm các chủ đề chính sau đây:

 • Nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Nga ở các bậc học: phổ thông, đại học và sau đại học;
 • Những vấn đề mới về lý luận và phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nga, Văn học Nga và tiếng Nga chuyên ngành;
 • Dịch thuật Nga-Việt;
 • Đổi mới trong dạy và học tiếng Nga: ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học; đổi mới kiểm tra, đánh giá;
 • Khảo thí tiếng Nga theo chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hội thảo gồm hai phần:

 • Phần 1: Hội thảo khoa học quốc tế gồm Phiên toàn thể và các phiên song song;
 • Phần 2: Hội thảo-tập huấn "Nâng cao trình độ cho các giảng viên, giáo viên tiếng Nga".

2. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Nga

3. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian (dự kiến): 02 ngày (10 và 11 tháng 10 năm 2019).
 • Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội).

Thông báo đăng trên các website: http://www.hanu.edu.vn, http://puskinhn.edu.vn.

4. Thông tin về việc gửi báo cáo tham luận

 • Tóm tắt bài viết không quá 150 từ, viết bằng tiếng Nga (gồm 03-05 từ khóa) và gửi về địa chỉ russianconference2019@gmail.com trước ngày 15/4/2019. Cuối báo cáo xin ghi rõ các thông tin của tác giả chính: Họ và tên, Chức danh khoa học, Học vị, Tên cơ quan đang công tác, Địa chỉ, Số điện thoại và Email để Ban tổ chức liên hệ.Chủ đề thư gửi ghi rõ: TomtatHTQT2019-NGA.
 • Ban tổ chức Hội thảo gửi kết quả xét chọn bài viết cho tác giả trước ngày 30/4/2019.
 • Tác giả có bài được lựa chọn gửi toàn văn bài viết về địa chỉ email: russianconference2019@gmail.comtrước ngày 15/7/2019. Toàn văn bài viết bằng tiếng Nga. Chủ đề thư gửi ghi rõ: ToanvanHTQT2019-NGA.
 • Hình thức trình bày bài viết: Tham khảo Hướng dẫn đi kèm.
 • Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Thuyết trình. Mỗi báo cáo được trình bày trong 15 phút và 10 phút thảo luận. Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm powerpoint và trình bày tại Hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức.

5. Lệ phí tham gia Hội thảo

 • Tham dự và đăng bài viết: Miễn phí;
 • Ăn ở, đi lại của đại biểu tham dự: Do cơ quan cử đi chi trả hoặc cá nhân tự túc.

6. Nơi công bố bài viết tham gia Hội thảo

 • Kỷ yếu Hội thảo: Các bài viết được phản biện, biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo;
 • Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội số đặc biệt (chỉ số ISSN 1859-2503): Các bài viết xuất sắc được phản biện độc lập theo quy trình của Tạp chí và lựa chọn đăng trên Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ số đặc biệt, xuất bản tháng 12/2019.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

 • E-mail: russianconference2019@gmail.com;
 • Trường Đại học Hà Nội: Khoa tiếng Nga (Điện thoại: +84.243.854.7911);
 • Phân viện Puskin: Phòng Nghiên cứu và Phát triển tiếng Nga (Điện thoại: +84.243.771.4314;).

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ giảng viên, giáo viên, học viên, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm.

Trân trọng./.