Chinese International Conference 2019

Khoa tiếng Trung Quốc


Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Trung Quốc (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”.

Announcements

 

Thông báo HTQT 60 năm thành lập Khoa tiếng Trung Quốc

 
Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Trung Quốc (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”.  
Posted: 2019-03-18 More...
 
More Announcements...