Hội thảo quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”

Announcements

 

Thông báo HTQT 60 năm thành lập Khoa tiếng Trung Quốc

 
Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Trung Quốc (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”.  
Posted: 2019-03-18 More...
 
More Announcements...

Current Conferences

No conferences are currently active. Please check the archives for past scheduled conferences.